Zwycięska receptura

Zasyp:
- Pale ale - 2,5 kg
- Monachijski Typ I - 1,0 kg
- Abbey Malt - 0,3 kg
- Carabelge®  -  0,2 kg

Zacieranie:
20 minut w 64°C
45 minut w 72°C

Gotowanie:
60 minut

Chmielenie:
30g Brewers Gold w 5 minucie gotowania
30g Styrian Goldings + mech irlandzki w 45 minucie gotowania

Wybicie:
19 l brzeczki o ekstrakcie 13°Blg

Zadane gęstwą WLP 550 Belgian Ale
 
Fermentacja burzliwa 8 dni w temperaturze około 20 C
 
Fermentacja cicha 20 dni w temperaturze około 20 C